"Teremtett borvidék"

Jogszabályok

120/2010 MVH közlemény A szőlőültetvény újratelepítési jogok telepítési jogtartalékból történő értékesítéséről Megnyitás

93/2009 MVH közlemény Az újratelepítési jogokról
Megnyitás

72/2010 MVH közlemény Az árutermő, törzs-, és kísérleti borszőlőültetvény – támogatás nélküli – kivágásának engedélyezési eljárásáról Megnyitás

73/2010 MVH közlemény Az árutermő, törzs-, és kísérleti borszőlőültetvény telepítésének, pótlásának, illetve fajtaváltásának engedélyezési eljárásáról, valamint az engedély nélkül telepített ültetvények használóit terhelő kötelezettségekről Megnyitás

178/2009 Korm rendelet A borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről Megnyitás

127/2009 FVM rendelet A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásnak rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról forgalomba hozataláról és jelöléséről Megtekinthető a Magyar Közlöny 2009. október 14. 145. számában. A Magyar Közlöny honlapja
Borászati tevékenységet és kapacitást regisztráló adatlap
Termelői adatszolgáltatás 2009/2010


110/2009 FVM rendelet A bor forgalombahozatali járulék megfizetése Megnyitás

Bevallási nyilatkozat forgalombahozatali járulék megfizetéséről

98/2009 FVM rendelet A borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról Megnyitás

97/2009 FVM rendelet A borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról Megnyitás


86/2009 FVM rendelet A szőlő potenciálról Megnyitás

156/2008. (XI. 26.) FVM rendelet a borok előállításáról szóló 99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet módosításáról Megnyitás

2003 évi CXXVII törvény. A jövedéki adóról és a jövedéki termék forgalmazásának különös szabályairól. Megnyitás

52/2001. (VIII. 2. ) FVM-PM együttes rendelet. A borászati termékek egységes bizonylatolási nyilvántartási és elszámolási rendjéről. Megnyitás

2007. évi CLV. törvény. Megnyitás
A hegyközségekről szóló 1994 évi CII. Törvény, Megnyitás
valamint szőlőtermesztésről és borgazdaságról szóló 2004. évi XVIII. törvény modósitása. Megnyitás

123/2008. (IX.16.) FVM rendelet Szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségről. Megnyitás

Megvásárolható a Teremtett Borvidék c. könyvKÖNYVVÁSÁRLÁS